Dit is de website van Hornesch PK.

Wij besteden veel zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website van Hornesch PK.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Hornesch PK verkregen is. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Hornesch PK teksten en/of beeld cq geluidsmateriaal van de website te gebruiken voor publieke doeleinden of commercieel gebruik. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site.

Elke vorm van informatie die wij via deze site van u ontvangen wordt door Hornesch PK gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Hornesch PK behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken ongeacht het doel. Aan de u toegezonden informatie kunnen bij onjuiste adressering of andere gebreken op geen enkele wijze rechten worden ontleend